Menu
01233879507
Total

Công trình tiêu biểu tháng 04-2014

0 Comment


Danh sách công trình tháng 04-2014

Nhà máy xi măng sông thao

Hệ thống kiểm soát vào ra Nhà máy xi măng Sông Thao

Học viện an ninh nhân dân

Hệ thống Camera, đầu ghi D-max tại Học viện an ninh Nhân Dân

Nhà máy Kangaroo

Hệ thống camera LiLin, Đầu ghi Tibet tại nhà máy Kangaroo

Hệ thống cổng an ninh Century CA 05 - Canifa Tây Sơn

Hệ thống cổng an ninh Century CA 05 – Canifa Tây Sơn

Hệ thống camera LiLin Trung tâm nghiên cứu đào tạo phát triển cộng đồng

Hệ thống quan sát camera LiLin Trung tâm nghiên cứu đào tạo phát triển cộng đồng