Menu
01233879507
Total

Phần mềm quản lý tập trung đầu ghi Tibet

0 Comment


tibet-icen

i-CEN’S  ( internet Cen tral  Surveillance) là phần mềm quản lý tập trung nhiều đầu ghi  hình camera của Tibet  qua mạng việc kết nối mạng LAN hay mạng Internet. phần mềm  i-CENS được thiết kế để có thể kết nối đồng thời đến nhiều đầu ghi canera để xem hình ảnh trực tiếp từ camera, hay xem lại, và theo dõi các sự kiện cảnh báo hay thiết lập tự động sao lưu dữ liệu từ đầu ghi.

Download phần mềm i-Cen’s 2.0.1, cập nhật mới nhất 17/06/2014 tại đây